57
  

 

Group Activities

Lei's Graduation: (June 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 2018

Back Row (left to right): Dr. Xiang Wang, Lijie Liu, Zhechang He, Billy Deng, Ulrich Makanda, Graham Beaton, Julius Knoeller
Front Row (left to right): Lei Dong, Haijun Li, Prof. Wang, Caitlin Dao, Yuxin Ge

Fall 2017

Groupphoto2017

Left to right: Lei Dong, Zhechang He, Prof. Wang, Sean Macdonald, Dengtao Yang, Tomoya, Xiang Wang, Soren Mellerup, Cally Li, Felix, Faraz Hussain, Kang Yuan, Haijun Li

Summer 2017

Group photo2017

Left to right: Xiang Wang,  Dengtao Yang, Haijun Li, Soren Mellerup, Lisa, Prof. Wang, Cally Li, Faraz Hussain, Kang Yuan, Sean Macdonald, Felix

Summer 2016 Group photo2016

Left to right: Sean Macdonald, Soren Mellerup, Dengtao Yang, Xiang Wang, Faraz Hussain, Prof. Wang, Cally Li, Haijun Li, Kang Yuan, Ryan

Fall 2015 Group Photo 2015-2

Left to right: Haijun Li, Colleen Mcilwain, Xiang Wang, Dr. Yufei Li, Sean Macdonald, Soren Mellerup, Ian Bergeron, Prof. Suning Wang, Kang Yuan, Dr. Jinbao Peng, Dengtao Yang

Summer 2015
Group photo 2015 summer                               

Fall 2014

Postdoc: Jinbao Peng, Kamrul Hasan
Graduates: Yufei Li, Xiang Wang, Sean Macdonald, Dengtao Yang, Soren Mellerup, Kang Yuan
Visiting Students: Hiroyuki Shimogawa (Japan), Julian Radtke (Germany)
Undergraduates:Chris Barran

 

 Fall 2013

 Fall 2012

 Summer 2012

Front (L-R): Young-Jin Kang, Matthew Brown, Suning Wang, Ying-Li Rao, Maria Varlan, Zac Hudson, Christina Sun, Yufei Li, Nan Wang
Rear: Nick Walters, Barry Blight, Xiang Wang, Jiasheng Lu, Soo-Byung Ko

Visiting Professor

• Young-Jin Kang

Postdoctoral Fellows

• Barry Blight
• Soo-Byung Ko

Ph.D. Students

• Zac Hudson
• Nan Wang
• Ying-Li Rao
• Yufei Li
• Jiasheng Lu

M.Sc. Students

• Christina Sun
• Xiang Wang
• Maria Varlan

Undergraduate Students

• Nick Walters
• Matthew Brown

Summer 2011


 

Summer 2010

 

Summer 2009

Autumn 2007

Summer 2007

Summer 2006

Summer 2005

Fall 2004

Summer 2001

 
   
Queen's UniversityChemistry Department @ Queen's UniveristydaDesign