People In Wu's Research Group

Current Group Members

Ph. D Students    
Abouzar Toubaei Jiahui Shen Sherry Dai
     
M.Sc Candidates    
Andrew Rinald Betty Lin  

   
Undergraduates    
Jeffery Lu    
     

Former Group Members

Postdoctoral Fellows    
     
Yin Gao Jianfeng Zhu
Jiashen Lu Daihua Tang  
Xianqi Kong Xin Mo  
Simon Sham Shuan Dong  
     
     
Research Assistant    
     
Neil Sengupta(NSERC USRA)    
Andrew Wu Andrea Hook (NSERC USRA)  
Graham Devitt Stephanie Zhou (Volunteer)
Brian Kim Jonanna Leake (NSERC USRA)  
Zack Li Suyuan Jung (Volunteer)
Xiaoyi Ji (NSERC USRA) Chengfa Wang  
Irene Kwan Chris Freure  
Chingfei Kong Alan Wong
Ralph Young ( Volunteer) Kwan Peter (Volunteer)  
Mohsen Tafazzoli Sabbatical Faculty  
Andy Kalevar (NSERC USRA) Kathy Xu (part time)  
John Li (NSERC USRA) Gaby Yang (NSERC USRA)  
Jennifer Poh (NSERC USRA)  
   
     
M.Sc Candidate    
     
Jiahui Shen    
Aaron Tang Jennifer Adams  
Irene Kwan  Ramsey Ida  
James Ashenhurst Alan Wong  
     
Ph.D Candidate    
     
Irene Kwan Senela Martic  
Parisa Akhshi Alan Wong  
Ramsey Ida Kazuhiko Yamada  
     
     
Undergraduates    
     
Bailey Smith    
Brendan Mossing Megan Capoviall  
Catherine Franey Pete Mason  
Vivian Li Kim Wiegand  
Melissa Shan Maurice De Clerk  
Gregory Acton Lisa Murray  
Cindy Li Irene Kwan  
Agnes Chung Kristin Hamilton  
Jennifer Cosman Nitin Reen  
Justin Lau Ramsey Ida  
Gregory Zilinskas Michelle Cheng  
Rebecca Holmberg Elodie Verdurand  
Amenda Geris Jen Adams  
     
     
     

 

Contact Information

Office: CHE408

NMR Room: CHE115

Lab: CHE438

Mailing Address:

Department of Chemistry,

Queen's University,

90 Bader Lane Kingston,

Ontario, Canada

K7L 3N6

Research contact:

Email:gang.wu.

Website contact:

Email:jiahui.shen.